Afvalstromen

Afvalinname en afvalstromen:

Afvalinname

Bij De Covik Recycling B.V. accepteren wij de volgende afvalstoffen:

 • Asbest afvalAfvalstromen
 • Asfalt (niet teerhoudend)
 • Autobanden
 • Bouw- en sloopafval
 • BSA-Dak
 • Schone grond (met schone grondverklaring)
 • A-hout
 • B-hout
 • C-hout
 • Puin
 • Riet
 • Snoeiafval fijn
 • Snoeiafval grof

Bent u particulier? Dan kunt u bovenstaande afvalstoffen bij ons komen storten.

Afvalstromen dienen altijd gescheiden aangeboden te worden. Wanneer afvalstromen ongescheiden aangeleverd worden geldt altijd het hoogste tarief voor de gehele vracht.

Asbest dient te allen tijde dubbel verpakt in plastic en luchtdicht aangeboden te worden. Onverpakt asbest wordt niet geaccepteerd.

Voor bedrijven kan het zijn dat u gebruik moet maken van een begeleidingsbrief voor het transporteren van afval. U kunt dan bij ons digitaal een afvalstroomnummer aanvragen.

Aanvraag afvalstroomnummer

Per 1 november 2017 kunnen afvalstroomnummers digitaal worden aangevraagd bij De Covik Recycling B.V.

U kunt deze afvalstroomnummers aanvragen als u vanaf verschillende projectlocaties afval naar ons wilt transporteren.

U kunt het formulier ‘Aanvraag afvalstroomnummer formulier De Covik Recycling B.V.’ gebruiken als u één van bovenstaande afvalstoffen bij ons wilt komen storten:

Gebruik van het formulier

Na het openen van het formulier komt u in een Microsoft Excel document. Dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden. Vervolgens kunt u het ingevulde formulier digitaal verzenden naar weegbrug@decovikrecycling.nl

Nadat wij het ingevulde formulier van u hebben ontvangen kunnen wij een afvalstroomnummer voor u aanmaken. Wij proberen het afvalstroomnummer zo snel mogelijk bij u aan te leveren, zodat u het afval bij ons kunt komen storten.

‘Aanvraag afvalstroomnummer formulier De Covik Recycling B.V.’