De Covik VKL-gecertificeerd

Waarom VKL?

De norm VoedselKwaliteit Loonwerk heeft als primair doel de voedselkwaliteit te waarborgen.

Onze klanten die beschikken over één of meer voedselveiligheidscertificaten (per gewas en/of EurepGap) moeten kunnen aantonen dat de door hen ingeschakelde loonwerker voldoet aan dezelfde eisen. Door ons VLK-certificatie kunt u laten zien dat uw loonwerker voldoet aan de u opgelegde normen.

In de primaire sector zijn tal van voedselveiligheidscertificaten (VVC). De norm VoedselKwaliteit Loonwerk (VKL) verhoudt zich tot deze certificaten zoals wordt weergegeven in Figuur 1.

vlk