Circulair slopen

Wij, De Covik Recycling, zijn ons zeer bewust van de belangrijke rol die wij spelen bij het realiseren van een circulaire economie.

 

In de Nederlandse bouw- en sloop sector komt jaarlijks circa 25 miljoen ton bouw- en sloopafval vrij, dit is ongeveer 40% van de totale afvalstroom in Nederland.

Stijgende stortkosten, dreigende grondstof schaarste en het maatschappelijk besef dat we beter voor ons milieu moeten zorgen, benadrukken het belang van hoogwaardig hergebruik bij sloop.

Wij, De Covik Recycling, zijn ons zeer bewust van de belangrijke rol die wij spelen bij het realiseren van een circulaire economie.

Circulair Slopen is het zodanig slopen, ontmantelen, demonteren en remonteren, dat de grondstoffen die vrijkomen, weer in andere projecten hoogwaardig worden toegepast. Circulair Slopen is zo een essentiële schakel in de Circulaire Economie. (bron Veras)
Vanuit ons sloop- en recycling bedrijf zijn we continu bezig om de mogelijkheden, te zoeken en te zien, in het hergebruik van vrijkomende materialen. Denk hier bijvoorbeeld aan het hergebruik van bestratingen, kozijnen, deuren, sanitair, dakpannen, hout (zoals gordingen en beplating).

Op deze manier willen wij ons steentje bijdrage aan de Circulaire Economie.

Een economie waarin we steeds minder gaan weggooien maar juist meer gaan repareren, opknappen en hergebruiken.

Circulair slopen voor een toekomst met minimaal bouwafval!

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.