Partijkeuring grond

Bij een partijkeuring wordt een specifieke partij grond gekeurd. Voor de keuring zijn toetsingskaders vastgesteld, waarin eisen worden gesteld aan het uit te voeren onderzoek.

Betrouwbaar onderzoek volgens SIKB-protocollen

Wij kunnen een betrouwbaar bodemonderzoek door een onafhankelijk adviesbureau laten uitvoeren op basis van de daarvoor opgestelde SIKB-protocollen.

Transport 08

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.