Wij voeren diverse bewerkingsmethodes uit

De Covik beschikt over een mobiele puinbreker. Het breken van het puin tot menggranulaat 0/31,5 geschiedt onder KOMO certificaat BRL 2506. Inzet van de mobiele puinbreker kan ook op locatie zijn. Wij breken onder andere voor bedrijven en particulieren puin en asfalt.

Ruim assortiment aan materieel

Grondwerk van kleinschalig grondwerk tot groot grondverzet in de complete civiele sector. Onze onderneming heeft een specialisatie in de natuurbouw voor landinrichtingsprojecten.

Het complete grondwerk wordt uitgevoerd en vrijgekomen grondstromen worden op een milieuverantwoorde wijze en conform relevante wetgeving, indien mogelijk, weer toegepast. Hiermee willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Bewerkingsmethodes 00
Bewerkingsmethodes 01

Mobiele zeefinstallatie

Een mobiele zeefinstallatie wordt op locatie voor bedrijven en particulieren ingezet. De zeefinstallatie heeft de mogelijkheid om verschillende stromen te scheiden. Deze om grondstoffen op te waarderen als secundaire bouwstof of fracties te scheiden om een zo gering mogelijk residu af te hoeven voeren naar een eindverwerker.

Ook zijn wij lid van de Branchevereniging Mobiele Recycling

Branchevereniging Mobiele Recycling

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.