Zaaien

Het areaal snijmaïs is groot in onze regio. Voor de teelt van snijmaïs beschikken wij over de meest moderne maïszaaimachines. Die zijn voorzien van de nieuwste computergestuurde technieken. Hierdoor kunnen wij heel secuur zaaien.

Verschillende zaaitechnieken? Geen probleem!

Indien u maïs (zowel korrel- als snijmaïs) teelt op zandgronden, heeft u de verplichting om een “vanggewas” te zaaien. Het vanggewas dient direct na de oogst van maïs te worden ingezaaid.

Wij kunnen in een bewerking voor u de grond losmaken, inzaaien en aanrollen. Ook na de oogst van aardappelen wordt deze werkwijze veel gehanteerd.

Loonwerk zaaien 00

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.